ความสำเร็จของศิษย์เก่า มจษ. :
โป้ พิชยุตม์ : วิทย์กีฬาจันทรเกษม

New Skills, New Gen :
ที่นี่ ม.ราชภัฏจันทรเกษม

ค้นหาความเป็นคุณในแบบที่ “ใช่”

ที่นี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 2565

24
คณะและหน่วยงาน
50
หลักสูตร
8035
นักศึกษาปัจจุบัน
671
บุคลากร

CRU WOW Channel