กิจกรรม


งบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้งานวิจัยชั้นเรียน

ข่าวสารล่าสุด


ปฎิทินวิชาการ

7 ส.ค.

นศ.ค้างรุ่น/ทุกชั้นปี เพิ่ม-ถอน
7 สิงหาคม 2562 08:30:00 - 20 สิงหาคม 2562 16:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

7 ส.ค.

วันรักษาสภาพการเป็น นศ. ภาคนอกเวลา
7 สิงหาคม 2562 08:30:00 - 27 กันยายน 2562 16:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

5 ส.ค.

วันเปิดภาคเรียน
5 สิงหาคม 2562 08:30:00 - 5 สิงหาคม 2562 16:30:00


5 ส.ค.

รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
5 สิงหาคม 2562 08:30:00 - 26 พฤศจิกายน 2562 16:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

31 ก.ค.

สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียน
31 กรกฎาคม 2562 08:30:00 - 31 กรกฎาคม 2562 16:30:00

31 ก.ค.

วันจำหน่ายนักศึกษาพ้นสภาพ ภาคนอกเวลา
31 กรกฎาคม 2562 08:30:00 - 31 กรกฎาคม 2562 16:30:00