ยินดีต้อนรับนักศึกษา :
#ปีการศึกษา 2567

เปิดเทอมแล้ว ห้องเรียนอยู่ไหน :
#Back to School

CRU MOOCs :
# แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ อย่างไร้ขอบเขต

ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา :
# ครั้งที่ 11

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

Find yourself, Be your wish at Chandrakasem

News and Movement

data and statistics

Information as of 21 August 2023

22
Faculty and Agency
47
course
8155
current student
631
personnel

CRU WOW Channel