สีประจำมหาวิทยาลัย

 


        สีเทา
หมายถึง ปัญญา 
     

        สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม