การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม นารายณ์สิบปาง ชุด อสุรนิ้วเพชร

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม นารายณ์สิบปาง ชุด อสุรนิ้วเพชร โดยสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง ณ ลานประตูวังจันทรเกษม และรูปแบบออนไลน์

>>รูปกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ บนฐานวิถีชีวิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ บนฐานวิถีชีวิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

>>รูปกิจกรรมทั้งหมด

แข่งขันกีฬาพายเรือบุคลากร ประจำปี 2564 ประเภทชิงธง พายเปรี้ยว และชักคะเย่อเรือ

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดแข่งขันกีฬาพายเรือบุคลากร ประจำปี 2564 ประเภทชิงธง พายเปรี้ยว และชักคะเย่อเรือ ณ บ่อน้ำ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

>>รูปกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมจิตอาสา "ราชภัฏจันทรเกษม รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง"

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมจิตอาสา "ราชภัฏจันทรเกษม รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง"

>>รูปกิจกรรมทั้งหมด

พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ ครั้งที่ 31 เพื่อมอบให้ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ ครั้งที่ 31 เพื่อมอบให้ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

>>รูปกิจกรรมทั้งหมด

« of 2 »