พิธีทำบุญในวันสงกรานต์ และร่วมเฉลิมฉลอง ในโอกาสที่ UNESCO ประกาศรับรองสงกรานต์ในประเทศไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ​มนุษยชาติ​

วันที่ 1 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญในวันสงกรานต์ และร่วมเฉลิมฉลอง ในโอกาสที่ UNESCO ประกาศรับรองสงกรานต์ในประเทศไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ​มนุษยชาติ​ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น 1, บริเวณลานธรรม และศาลพระภูมิไชยมงคล ศาลปู่เสม-ย่าจันทร์
📸 ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

งานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 "ร่วมสร้างมหานครแห่งโอกาสและความเป็นธรรมเพื่อสังคมสุขภาวะ"

วันที่ 31 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในฐานะฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการร่วมจัดนิทรรศการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างมหานครแห่งโอกาสและความเป็นธรรมเพื่อสังคมสุขภาวะ" ทั้งนี้ ร่วมเปิดตัวศูนย์วิชาการสุขภาวะเขตเมือง โดย ผศ.ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
พร้อมทั้ง ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ขึ้นรับประกาศเกียรติคุณแสดงความชื่นชม จาก รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในมหกรรมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
📸 ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสมรรถนะ Strong Teacher ให้กับครูประจำการ ครูพี่เลี้ยง และศิษย์เก่าที่อยู่ในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หัวข้อ “เทคโนโลยีนวัตกรและการใช้สื่อการสอน”

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสมรรถนะ Strong Teacher ให้กับครูประจำการ ครูพี่เลี้ยง และศิษย์เก่าที่อยู่ในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หัวข้อ “เทคโนโลยีนวัตกรและการใช้สื่อการสอน” จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29

กิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น "ส้มโอขาวแตงกวา"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น "ส้มโอขาวแตงกวา" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ชั้น 1 อาคาร 26 ศูนย์วิทยาศาสตร์
📸 ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

พิธี "วันราชภัฏ" ประจำปี 2567 และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์สงกรานต์ สุขเกษม รองอธิการบดีฝ่าบริหารและวิชาการ เป็นประธานในพิธี "วันราชภัฏ" ประจำปี 2567 และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
📸 ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

« of 9 »