คณะวิทยาศาสตร์ และงานประชาสัมพันธ์ ร่วมออกบูทแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์ และงานประชาสัมพันธ์ ร่วมออกบูทแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

กิจกรรมโครงการประกวดแข่งขันสื่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๑ “Smart Power to Smart Life”

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 11 “Smart Power to Smart Life” ณ ลานกิจกรรม อาคาร 26 (คณะวิทยาศาสตร์)

ออกบูทแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 งานประชาสัมพันธ์ ร่วมออกบูทแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม โดยน้อง ๆ ให้ความสนใจเข้าสอบถามข้อมูลกันเป็นจำนวนมาก

กิจกรรม ARIT FAIR 2023 เข้าถึงใจ...เข้าถึง GEN

เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม ARIT FAIR 2023 เข้าถึงใจ...เข้าถึง GEN ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 28

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 19 - 25 มกราคม 2566 งานศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 "สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ" ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ณ อาคาร 29 ชั้นที่ 7

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

« of 4 »