สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการ 1 งานศูนย์ภาษา
          จัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
          >>คลิกลิงก์

          ส่งวิดีโอคลิปเผยแพร่แพลตฟอร์ม CRU MOOCs
          >>คลิกลิงก์

บริการ 2 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับบริการ email@chandra.ac.th
           แบบฟอร์มการขอ E-mail หรือลืม Password กรุณากรอกข้อมูล แล้วอ่านรายละเอียดด้านในตามลิงค์ กรอกรายละเอียดแล้วรอ1วัน หลังจากส่งข้อมูล
          สำหรับอาจารย์ - บุคลากร
          >>คลิกลิงก์
          สำหรับนักศึกษา
          >>คลิกลิงก์

บริการ 3 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับบริการ ใช้บัญชีผู้ใช้ Proxy
          แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับบริการ ใช้บัญชีผู้ใช้ Proxy
          >>คลิกลิงก์
          คู่มือการติดตั้ง proxy เพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบงานภายในมหาวิทยาลัย
          >>คลิกลิงก์

บริการ 4 บริการยืมหนังสือออนไลน์
           ให้บริการจัดหาหนังสือและยืมหนังสือในระบบโดยผู้ใช้บริการแจ้งรายการหนังสือ วันเวลาในการรับหนังสือมาทางสำนักฯ และมารับหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 1
          >>คลิกลิงก์

บริการ 5 บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง
           เมื่อผู้ใช้บริการยืมหนังสือครั้งแรกแล้ว ก่อนครบกำหนดการคืนสองวันสามารถยืมหนังสือต่อได้ด้วยตนเองอีก 1 ครั้ง
          >>คลิกลิงก์

บริการ 6 บริการสืบค้นหนังสือออนไลน์
           สามารถสืบค้นรายการหนังสือ สื่อโสตทัศน์ และบทความวารสารที่มีให้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งให้ข้อมูลรายระเอียดของชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ สถานที่จัดเก็บ เป็นต้น
          >>คลิกลิงก์

บริการ 7 ระบบบริการงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ออนไลน์
          >>คลิกลิงก์

บริการ 8 บริการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
           กรอกคำร้องผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บ รองรับการใช้งานผ่าน PC , Tablet และ Smartphone เพียงกรอกคำร้องผ่านอุปกรณ์ของท่านรับ QR-code จากระบบ online นำ QR-code ไปสแกนที่ตู้ edu-atm เพื่อพิมพ์เอกสาร
          >>คลิกลิงก์