กิจกรรมข่าวสารล่าสุด


ปฎิทินวิชาการ

18 พ.ย.

วันสอบปลายภาค
18 พฤศจิกายน 2564 17:00:00 - 25 พฤศจิกายน 2564 21:00:00
7 พ.ย.

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
7 พฤศจิกายน 2564 08:30:00 - 7 พฤศจิกายน 2564 21:30:00

6 ก.ย.

สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
6 กันยายน 2564 08:30:00 - 12 กันยายน 2564 16:30:00

23 ส.ค.

วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)
23 สิงหาคม 2564 08:30:00 - 24 ตุลาคม 2564 23:00:00