กิจกรรมจิตอาสา "ราชภัฏจันทรเกษม รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง"

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมจิตอาสา "ราชภัฏจันทรเกษม รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง"

รูปกิจกรรมทั้งหมด

พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ ครั้งที่ 31 เพื่อมอบให้ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ ครั้งที่ 31 เพื่อมอบให้ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

รูปกิจกรรมทั้งหมด

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ตามวิถีใหม่ ห่างไกลแต่ไม่ห่างกัน ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

รูปกิจกรรมทั้งหมด

« of 2 »