กิจกรรม


งบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้งานวิจัยชั้นเรียน


ปฎิทินวิชาการ

31 ส.ค.

วันจำหน่ายนักศึกษาพ้นสภาพประจำปีการศึกษา
31 สิงหาคม 2561 08:30:00 - 31 สิงหาคม 2561 16:30:00

7 ส.ค.

เปิดภาคเรียน
7 สิงหาคม 2561 08:30:00 - 7 สิงหาคม 2561 16:30:00

6 ส.ค.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
6 สิงหาคม 2561 08:30:00 - 6 สิงหาคม 2561 16:30:00

31 ก.ค.

วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียน
31 กรกฎาคม 2561 08:30:00 - 31 กรกฎาคม 2561 16:30:00

31 ก.ค.

อบรมปรับพื้นฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
31 กรกฎาคม 2561 08:30:00 - 4 สิงหาคม 2561 16:30:00


25 ก.ค.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
25 กรกฎาคม 2561 08:30:00 - 25 กรกฎาคม 2561 16:30:00