กิจกรรม


งบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้งานวิจัยชั้นเรียน

ข่าวสารล่าสุด


ปฎิทินวิชาการ

21 ธ.ค.

วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียน
21 ธันวาคม 2561 08:30:00 - 21 ธันวาคม 2561 16:30:00

19 ธ.ค.

ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1
19 ธันวาคม 2561 08:30:00 - 23 ธันวาคม 2561 16:30:00

14 ธ.ค.

ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2
14 ธันวาคม 2561 08:30:00 - 18 ธันวาคม 2561 16:30:00

9 ธ.ค.

ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3
9 ธันวาคม 2561 08:30:00 - 13 ธันวาคม 2561 16:30:00

4 ธ.ค.

ลงทะเบียน ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4
4 ธันวาคม 2561 08:30:00 - 8 ธันวาคม 2561 16:30:00

1 ธ.ค.

คณะคีย์ Control Code
1 ธันวาคม 2561 08:30:00 - 21 ธันวาคม 2561 16:30:00

30 พ.ย.

สอบปลายภาค
30 พฤศจิกายน 2561 08:30:00 - 14 ธันวาคม 2561 16:30:00