วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

บริการ 1 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
          https://www.facebook.com/TCMCRU/
          WebSite https://amc.chandra.ac.th/
บริการ 2 คลินิกการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพและผู้ที่สนใจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
          >>คลิกลิงก์
          Line id : @rcf6996z
          โทร. 086-403-9925