จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ :
#ที่นี่ มจษ.

เปิดเทอมแล้ว ห้องเรียนอยู่ไหน :
#Back to School

CRU MOOCs :
# แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ อย่างไร้ขอบเขต

ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา :
# ครั้งที่ 11

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

ค้นหาความเป็นคุณในแบบที่ “ใช่”

ที่นี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2566

22
คณะและหน่วยงาน
47
หลักสูตร
8155
นักศึกษาปัจจุบัน
631
บุคลากร

CRU WOW Channel