วันที่ 28 เมษายน 2565 กองบริหารงานบุคคลและกองคลัง จัดอบรมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

คลิก!!! รายละเอียดเพิ่มเติม