ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65047236348

คลิก!!! รายละเอียดเพิ่มเติม