ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 7 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 19 มกราคม 2565)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota

(ครั้งที่ 7 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 19  มกราคม 2565) คลิ๊ก

หมายเหตุ
**นักศึกษาที่ผ่านรอบ portfolio ขอให้ยืนยันสิทธิ์ ที่ระบบ TCAS ในวันที่ 7 -8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ https://www.mytcas.com
**ยืนยันการรายงานตัว https://reg.chandra.ac.th/registrar/login_new.asp และชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าภายในวันที่ 28/2/65