ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564

คลิก!!! รายละเอียดเพิ่มเติม

Topic: ประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนการศึกษารายปี คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์เพื่อศาสนา การศึกษา และสังคม
Time: Jan 26, 2022 08:30 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93094852166

Meeting ID: 930 9485 2166