รายชื่อนักศึกษาขอทุนโครงการเรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน ประจำปีการศึกษา 2564

คลิก!!! รายละเอียดเพิ่มเติม

Topic: "เชิญสัมภาษณ์ทุนการศึกษารายปี โครงการเรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน" ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท
Time: Jan 21, 2022 14:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98212719395?pwd=a1lpdkwwWGVIbUdXUnk2ckRydGlsQT09

Meeting ID: 982 1271 9395
Passcode: 780159