ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65017267361

คลิก!!! รายละเอียดเพิ่มเติม