ประกาศ มจษ. เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564

ครั้งที่ 1/2564 Click!!!

ครั้งที่ 2/2564 Click!!!