ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2564

คลิก!!! รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการสมัครเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

สมัครเรียน (การสมัครเรียน ควร ศึกษาวิธีการชำระค่าสมัครเรียนและวิธีการรวบรวมเอกสารก่อนทำการส่งไฟล์)

วิธีการชำระค่าสมัครเรียน

วิธีการส่งหลักฐานประกอบการสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร

หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน/วิทยาลัย ( ไฟล์ word - ไฟล์ pdf )

ติดต่อ Line : http://line.me/ti/g/WNS8Z6l99I