ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1-10 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 25 มีนาคม 2564)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1-10

(รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 25 มีนาคม 2564) คลิ๊ก

หมายเหตุ : 

  1. สาขาวิชาพลศึกษา ผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2564 รอการติดต่อกลับจากคณะเพื่อแจ้งกำหนดการสอบปฏิบัติ 
  2. สาขาวิชาดนตรีสากล (ดศ.บ.) และดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) รอการคิดต่อจากคณะ