ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1-9 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 18 มีนาคม 2564)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1-9

(รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 18 มีนาคม 2564) คลิ๊ก

หมายเหตุ
- สาขาวิชาพลศึกษา (ผู้ที่สมัครหลังวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดูประกาศอีกครั้งในครั้งถัดไป)
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) และสาขาวิชาดนตรีสากล (ดศ.บ.) ให้ดูประกาศอีกครั้งในครั้งถัดไป
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ให้ดูประกาศอีกครั้งในครั้งถัดไป