ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 และ 7 (รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 และ 7

(รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564) คลิ๊ก

หมายเหตุ
- สาขาวิชาพลศึกษา ผู้ที่สมัครหลังวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดูประกาศอีกครั้งในครั้งถัดไป
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) และสาขาวิชาดนตรีสากล (ดศ.บ.) ให้ดูประกาศอีกครั้งในครั้งถัดไป