สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์และระบบการสอนออนไลน์ สามารถสมัครเข้าอบรมได้ถึงวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

คลิก!!! รายละเอียดเพิ่มเติม