รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ครั้งที่2)

รายละเอียดประกาศรับสมัครคลิก!!!

สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12 - 20 มกราคม 2564


รายละเอียดการคัดเลือก สำหรับผู้ที่สมัครในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการ 
"ตำบลเที่ยงแท้ ตำบลแพรกศรีราชา และตำบลตลุก จังหวัดชัยนาท"