ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบ SMART CLINIC แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เลขที่ 4/2564

คลิก!!! รายละเอียดเพิ่มเติม