กำหนดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษหลังเรียน Post-Test ด้วยโปรแกรม Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 62

สอบช่วงบ่ายของวันพุธที่ 4 และ 11 พ.ย. 2563 แต่ละคณะสอบตามวันที่ประกาศ รายละเอียดเพิ่มเติมจากรูปภาพ
*หมายเหตุ:นักศึกชั้นปีที่ 1 สอบเก็บตก Pre-Test เวลา 15.45 น. เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้จากลิ้งค์นี้

คลิก!!! รายละเอียดเพิ่มเติม