ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563) เลขที่โครงการ 63107318990

1.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR)

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)