ระบบบริการข้อมูลสถิติชีพประเทศไทย ผ่าน Web Application ให้บริการข้อมูลสถิติชีพ

          ระบบบริการข้อมูลสถิติชีพประเทศไทย ผ่าน Web Application ให้บริการข้อมูลสถิติชีพ
ระบบสถิติด้านสาธารณสุขของประเทสไทย เพื่อใช้ในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาตลอดจนประเมินผลสภาวะสุขภาพของประชาชนในทุกระดับ
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก!!!