กำหนดการโครงการฝึกอบรมและวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านไอที หลักสูตร Living Online

รายชื่อนักศึกษาและตารางห้องสอบ IC3 รอบที่ 1-5