รายชื่อนักศึกษาและตารางห้องสอบ IC3 รอบที่ 1-5

ตารางห้องสอบ วันที่ 7-10-63 รอบ 1

ตารางห้องสอบ วันที่ 14-10-63 รอบ 2

ตารางห้องสอบ วันที่ 21-10-63 รอบ 3

ตารางห้องสอบ วันที่ 28-10-63 รอบ 4

ตารางห้องสอบ วันที่ 18-11-63 รอบ 5