(เพิ่มเติม)รอบทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น 1