ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม ของทุกปี