ประกาศ ผู้ชนะการคัดเลือกจ้างผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ "CHANDRA" ขนาด 350 มิลลิลิตร และขนาด 500 มิลลิลิตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจำนวน 1 งานด้วยวิธีการคัดเลือก

คลิก!!!รายละเอียดเพิ่มเติม