ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

คลิก!!! รายละเอียดเพิ่มเติม