ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (ครั้งที่ 1) (สำหรับนักศึกษาที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1- 27 มิถุนายน 2563)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (ครั้งที่ 1)  คลิ๊ก

คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเกษตรและชีวภาพ
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

หมายเหตุ 

**ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตึกอธิการบดี ชั้น 2 หรือรายงานตัวออนไลน์ได้ที่ คลิ๊ก

**รายชื่อผู้สมัคร คณะวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถติดต่อได้ คลิ๊ก ให้ผู้สมัครติดต่อ 064-459-6347 (พี่ยุ้ย) 0953183013 (พีพิมพ์)

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/acad.chandra/