ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 2 โควตา และโควตาพิเศษ ครั้งที่ 3

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 2 โควตา และโควตาพิเศษครั้งที่ 3 คลิ๊ก