ประกาศ มจษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563

ประกาศเลื่อนการรับสมัคร Click!!

รายละเอียดการรับสมัคร Click!!

ดาวน์โหลดใบสมัคร Click!!