ตรวจสอบผลการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนๆได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป