นักศึกษาชั้นปี 1 ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ได้ที่อาคาร 28 วันที่ 14,15,16,18 สิงหาคม 2562

คลิก!!! รายละเอียดเพิ่มเติม