แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<กองพัฒนานักศึกษา : www.op.chandra.ac.th/dsd