ขอให้บัณฑิตตรวจสอบเลขที่นั่ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ระบบตรวจสอบลำดับที่บัณฑิตและกลุ่มฝึกซ้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

http://www.op.chandra.ac.th/dsd/congratulation/checkProfile/

หมายเหตุ : ขอให้บัณฑิตจดจำเลขที่นั่งบัณฑิตของตนเองเพื่อความสะดวกในการเข้าสู่ที่นั่งครับ


งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : http://www.op.chandra.ac.th/dsd