รายชื่อและลำดับที่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<


ระบบตรวจสอบลำดับที่บัณฑิตและกลุ่มฝึกซ้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

http://www.op.chandra.ac.th/dsd/congratulation/checkProfile/
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : http://www.op.chandra.ac.th/dsd