กำหนดส่งรูปภาพบัณฑิต เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<


ระบบส่งรูปภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

http://www.op.chandra.ac.th/dsd/congratulation/bunditUpload/
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : http://www.op.chandra.ac.th/dsd