กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : http://www.op.chandra.ac.th/dsd