กำหนดการรับจองชุดครุย สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และ เลขที่ จษ.xxxxxx/2560 และ ผู้ที่ยื่นเรื่องเลื่อนการเข้ารับในรอบที่ผ่านมาครับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : http://www.op.chandra.ac.th/dsd