ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ซอฟแวร์แอพลิเคชั่น I AM CRU จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิก!!! รายละเอียดเพิ่มเติม