ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2562