กำหนดการโครงการฝึกอบรมและวัดมาตรฐานความรู้ด้านไอที (IC3) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาคในเวลาราชการ

รายชื่อนักศึกษาวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

รายชื่อนักศึกษาวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

รายชื่อนักศึกษาวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อนักศึกษาวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อนักศึกษาวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561