กำหนดการแข่งขัน "คีตะมวยไทย" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม

กำหนดการแข่งขัน "คีตะมวยไทย"
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดยสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม