ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคนอกเวลาราชการ (เพิ่มเติม)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคนอกเวลาราชการ  (เพิ่มเติม)

สมัครเรียน, สอบสัมภาษณ์ และรายงานตัวที่ มหาวิทบาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. - 7 ส.ค. 61

✅แต่งกายชุดสุภาพ พร้อมนำใบแสดงผลการเรียน และชำระเงินค่าสมัครจำนวน 200 บาท

แจ้งรหัสนักศึกษาที่สอบผ่านทางโทรศัพท์ 

รายงานตัว 5 - 7 ส.ค. 61  คลิ๊ก