ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"


ขั้นตอนที่ : 1

สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ดำเนินการผ่านทาง

https://doc.chandra.ac.th/misweb/login.asp (สามารถใช้งานได้ผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯเท่านั้น)

สำหรับนักศึกษา ดำเนินการผ่านทาง

http://reg.chandra.ac.th/registrar/login.asp


ขั้นตอนที่ : 2

กดที่ปุ่ม “สมัครเข้าร่วมโครงการ” ในกรณีที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

หรือ กดที่ปุ่ม “ไม่สมัคร” ในกรณีที่ไม่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ


ขั้นตอนที่ : 3

หลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อความ “ระบบได้บันทึกการสมัครเข้าร่วมโครงการของท่านแล้ว” ถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน


ระบบจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : www.op.chandra.ac.th/dsd/volunteer_rjb/